SYNHUB
Hub of Incubator & Accelerator

ศูนย์บ่มเพาะและเร่งศักยภาพสำหรับ Innovator, Tech Startup และ SMEs ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล

บริการที่ปรึกษา
เรามีผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรเครือข่ายจากภาครัฐ มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน สมาคมและองค์กรต่างๆ ในสาขาเทคโนโลยีและธุรกิจ เพื่อให้คำแนะนำ สนับสนุน และผลักดัน รวมถึงการขยายธุรกิจสู่ตลาดกลุ่ม Innovator, Tech Startup และ SME
ติดต่อเรา
บริการออกแบบ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์
เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ IoT และ Smart Solutions
ติดต่อเรา
Previous
Next

บริการให้คำปรึกษา

ด้วยเครือข่ายและพันธมิตรของ SYNHUB เราสามารถให้คำปรึกษาที่เหมาะสมที่สุดให้แก่คุณ จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบริการให้คำปรึกษาส่วนบุคคลที่เหมาะสมที่สุด
synhub product design

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี

เปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นต้นแบบหรือผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงด้วยทีมที่ปรึกษาของ SYNHUB ด้วยวิธีคิดเชิงนวัตกรรมและวางแผนสำหรับอนาคตต่อไปด้วย Tech Roadmap และ Design & Blueprint

synhub

ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นนวัตกรรมแล้วก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการทำธุรกิจ เนื่องจากการแข่งขันที่สูงมากขึ้น SYNHUB ยินดีที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จด้วยแผนธุรกิจ  การศึกษาความเป็นไปได้ ก่อนไปที่การ Pitching บนเวที

การออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์

synhub product design and optimization

กระบวนการพัฒนาฮาร์ดแวร์ คืออะไร?

กระบวนการพัฒนาฮาร์ดแวร์นั้น ซับซ้อนกว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์เพราะคุณจะเริ่มต้นด้วยแนวคิด แต่สุดท้ายแล้วด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์จริงของคุณ SYNHUB ยินดีที่จะช่วยเหลือคุณในแต่ละขั้นตอนเหล่านั้น

จับคู่นักลงทุน

synhub finding an investor

ทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการระดมทุนเริ่มต้น และการระดมทุนเป็นรอบที่ SYNHUB สามารถสนับสนุนคุณได้มากกว่าด้วยวิธีการดำเนินธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริง

1. Seedingการหานักลงทุนในฝัน

2. Series Aหาทุนเพิ่มเพื่อเริ่มขยายธุรกิจของคุณ

3. Series Bเมื่อคุณต้องการหาทุนเพิ่มในระยะที่เริ่มมีตลาดของตัวเอง

4. Series C – ระยะสุดท้ายของการขยายกิจการเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ     

ในทุกขั้นตอนจำเป็นต้องทำการประเมินธุรกิจเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีประวัติที่พิสูจน์ได้ มีขนาดตลาด และการประเมินความเสี่ยงก่อนรับทุนก้อนถัดไป   

ขั้นตอนการระดมทุนเริ่มต้นจาก

การผลิตเชิงปริมาณ

synhub production

ได้เวลาขยายบริษัทแล้ว?

หลังจากที่เข้าใจถึงความเหมาะสมของตลาดผลิตภัณฑ์แล้ว อาจถึงเวลาที่ต้องขยายขนาดบริษัทเพื่อการผลิตที่มากขึ้นแล้ว แต่เราจะเตรียมตัวอย่างไรดี?

 

  1. คาดการณ์ยอดขายตามความเป็นจริง :เพื่อการประมาณการรายได้ที่สำคัญที่สุด

2. ฐานะการเงิน :ทำงบดุลเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านกระแสเงินสดในการทำธุรกิจหรือถึงเวลาต้องระดมทุนในแต่ละรอบ

 

3. ลงทุนในการผลิต :การผลิตจำนวนมาก เช่น โรงงาน สามารถลดต้นทุนการผลิตได้

 

4. จัดตั้งทีมที่เหมาะสม :ยิ่งคุณมีคนมากเท่าไหร่ บริษัทก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายมากที่สุดที่คุณต้องจัดการ

 

5. สร้างเครือข่ายทั้งลูกค้าและซัพพลายเออร์ :คุณสามารถจัดโปรแกรมหรือเพิ่มยอดขาย/การขายเพิ่มสำหรับลูกค้าปัจจุบันของคุณ และรับเครดิตเพิ่มจากซัพพลายเออร์

SYNHUB e-learning

สร้างนวัตกรรมไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก

ติดต่อ SYNHUB