เกี่ยวกับ SYNHUB

เริ่มจากความตั้งใจของคนไทย ที่ต้องการเห็นสตาร์ทอัพไทยมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับสากล SYNHUB ถือกำเนิดในปี 2561 เพื่อเชื่อมโยงรัฐบาลและคนไทยที่ต้องการสร้างสตาร์ทอัพขึ้นมา ซึ่งบางคนเริ่มจากความคิดแต่ต้องการคำแนะนำและบ่มเพาะเพื่อต่อยอดให้เกิดได้จริง หรือแม้กระทั่งมีความคิดและมีตัวต้นแบบแล้วแต่ยังต้องการเงินทุนและการสนับสนุนจากรัฐบาลมากขึ้น เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

2018

NEC
: CSI Entrepreneur


OKMD

: EEC Innovation Youth Camp #1

2019

NEC 
: New-Age Innopreneur


OKMD

: EEC Innovation Youth Camp #2

2020

NEC
: New-Age Startup Tech It Out

2021

NEC
: The Next KOLs: The Next KOLs X SMEs

สสว.
: SME Boostup Takenology

2022

NEC
: Thai Medical Device Cluster


สสส.

: Health Tech X

ติดต่อเรา:

ต้องการข้อมูลสนับสนุน หรือต้องการจองพื้นที่สำนักงานเสมือนอัจฉริยะ สามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

synhub map