ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
ด้วยนวัตกรรม การคิดแผนงานด้านเทคนิค และการออกแบบ & พิมพ์เขียวสำหรับธุรกิจของคุณ
ติดต่อที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาด้านเทคนิคหรือที่ปรึกษาด้านเทคนิคที่สามารถช่วยคุณได้
ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์แวร์เพื่อการตลาดและเทคโนโลยี

แนวคิดเชิงนวัตกรรม

ซึ่งจะครอบคลุม 3 ด้านหลักๆ ของนวัตกรรมด้านกระบวนการ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ และนวัตกรรมทางธุรกิจจาก SYNHUB

consultation synhub

แผนงานด้านเทคนิค

ให้เราช่วยคุณสร้างแผนงานด้านเทคนิคที่จะช่วยให้คุณเห็นและเข้าใจแผนและความตั้งใจของคุณ ช่วยสื่อสารแผนของคุณด้วยภาพรวมของผลประโยชน์และเป้าหมายที่ลูกค้าจะได้รับ และทำให้ทีมของคุณดำเนินการตามแผนงานได้อย่างต่อเนื่อง

 

 

การออกแบบและพิมพ์เขียว

ไม่เพียงแค่ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเท่านั้น แต่พิมพ์เขียวเป็นเหมือนแผนที่ที่จะช่วยให้เราเข้าใจเส้นทางของลูกค้าได้ดีขึ้น และออกแบบโซลูชันที่เหมาะสม (การแก้ปัญหาจุดบกพร่อง) ด้วยขั้นตอน บุคลากร และเครื่องมือที่เหมาะสม

 

tech consultant

ติดต่อที่ปรึกษา SYNHUB