( พิธีเปิดโครงการ New Age: Innopreneur ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ​  พันทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำชั้น 4 )

ในปัจจุบันที่เราใช้ชีวิตอยู่ใน Digital Age ที่เทคโนโลยีต่าง ๆ พร้อมที่จะเข้ามาก่อกวนทุกอุตสาหกรรม พร้อมกับที่ทุกคนได้จะยินคำว่า “ IOT: Internet of Things  ” อยู่ในชีวิตประจำวันที่มากขึ้นมาจากเมื่อก่อนเป็นอย่างมาก ดังนั้น โครงการ New Age Innopreneur จึงเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสายพันธ์ใหม่ ในยุค IOT เหล่านี้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลได้อย่างมั่นคงและคุ้มค่าที่สุด

เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา Syn-hub Co-innovative Space ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรับสมัครผู้ประกอบการจากสาขาการแปรรูปอาหารและอาหารแห่งอนาคต, สาขาเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตลอดระยะเวลา 2 เดือนได้มีผู้ประกอบการที่สนใจจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของตนเองไปกับเรา จนในที่สุดเราก็ได้ผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่มาร่วม 54 กิจการด้วยกัน และเพื่อให้ผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมกับโครงการของเราได้รับความรู้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจึงได้เรียนเชิญที่ปรึกษาที่มากไปด้วยประสบการณ์ได้แก่

  • คุณนิติ เมฆหมอก ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมการออกแบบTechnology
  • ดร.สันติ นุราช ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม Electronics and IOT
  • คุณรัศมี สืบชมภู ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ
  • ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมและออกแบบ
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ภคพล อนุฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการตลาด
  • Kate Jackson ที่ปรึกษาด้านการนำเสนอผลงาน และเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
  • ดร. ศิวัตม์ สายบัว ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
  • อ. ดร.กรวิทย์ ไชยสุ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร

และยังมีผู้ชำนาญในด้านธุรกิจสาขาต่าง ๆ อีกมากมายที่จะเข้ามาให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมตลอดระยะเวลาของโครงการ

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการถูกจัดขึ้น ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ​  พันทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำชั้น 4 โดยได้รับกียรติจาก คุณ วิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผอ.กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดในโครงการNew-Age Innopreneur ผู้ประกอบการนวัตกรรมสายพันธ์ใหม่ เพื่อเป็นสัญญาณว่าเราจะร่วมผลักดันและก้าวเดินไปพร้อมกับเหล่าผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ไปปด้วยกันในตลอดระยะเวลา 7 เดือนของโครงการ

 

Share