( พิธีเปิดโครงการ New Age: Innopreneur ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ​  พันทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำชั้น 4 )

ในปัจจุบันที่เราใช้ชีวิตอยู่ใน Digital Age ที่เทคโนโลยีต่าง ๆ พร้อมที่จะเข้ามาก่อกวนทุกอุตสาหกรรม พร้อมกับที่ทุกคนได้จะยินคำว่า “ IOT: Internet of Things  ” อยู่ในชีวิตประจำวันที่มากขึ้นมาจากเมื่อก่อนเป็นอย่างมาก ดังนั้น โครงการ New Age Innopreneur จึงเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสายพันธ์ใหม่ ในยุค IOT เหล่านี้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลได้อย่างมั่นคงและคุ้มค่าที่สุด

เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา Syn-hub Co-innovative Space ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรับสมัครผู้ประกอบการจากสาขาการแปรรูปอาหารและอาหารแห่งอนาคต, สาขาเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตลอดระยะเวลา 2 เดือนได้มีผู้ประกอบการที่สนใจจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของตนเองไปกับเรา จนในที่สุดเราก็ได้ผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่มาร่วม 54 กิจการด้วยกัน และเพื่อให้ผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมกับโครงการของเราได้รับความรู้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจึงได้เรียนเชิญที่ปรึกษาที่มากไปด้วยประสบการณ์ได้แก่

  • คุณนิติ เมฆหมอก ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมการออกแบบTechnology
  • ดร.สันติ นุราช ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม Electronics and IOT
  • คุณรัศมี สืบชมภู ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ
  • ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมและออกแบบ
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ภคพล อนุฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการตลาด
  • Kate Jackson ที่ปรึกษาด้านการนำเสนอผลงาน และเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
  • ดร. ศิวัตม์ สายบัว ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
  • อ. ดร.กรวิทย์ ไชยสุ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร

และยังมีผู้ชำนาญในด้านธุรกิจสาขาต่าง ๆ อีกมากมายที่จะเข้ามาให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมตลอดระยะเวลาของโครงการ

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการถูกจัดขึ้น ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ​  พันทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำชั้น 4 โดยได้รับกียรติจาก คุณ วิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผอ.กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดในโครงการNew-Age Innopreneur ผู้ประกอบการนวัตกรรมสายพันธ์ใหม่ เพื่อเป็นสัญญาณว่าเราจะร่วมผลักดันและก้าวเดินไปพร้อมกับเหล่าผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ไปปด้วยกันในตลอดระยะเวลา 7 เดือนของโครงการ

 

Share ideas, make lasting relationships and grow your personal and business potential. Gain insight from other members and be inspired to reach your full potential.

Share

About the author

Share ideas, make lasting relationships and grow your personal and business potential. Gain insight from other members and be inspired to reach your full potential.