สร้างผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ให้ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ผ่านการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี, ด้านการตลาด(ออนไลน์/ออฟไลน์). Technology Disruption,และการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน


ขั้นตอนการสมัคร

  1. ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง
  2. กรอกเอกสารให้ครบถ้วน
  3. กรอกข้อมูลด้านล่างและอัพโหลดไฟล์ PD-01

Register Form

 

Verification