สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Product Owner และ UX/UI Expert ที่ผ่านการพัฒนา Web Application และ Mobile Application มากว่า 50 Application และเป็นที่ปรึกษาด้าน UX/UI และ Product Development ให้กับ Startup และภาคเอกชนมาแล้วทั่วประเทศ

 1. The Mentor Oak กฤษฎา เฉลิมสุข
  CEO บริษัท Startup และ SME 4 บริษัท
  Self-made Serial Entrepreneur ที่ทำธุรกิจมาแล้วทั้งญี่ปุ่น สิงคโปร์และ USA
  Professional career coach
 2. The Mentor Boom รัตนากร ตั้งพุทธรักษ์
  CEO บริษัท Officiency
  Certified Lean Startup + Design Thinking Instructor จาก Lean Startup Thailand
 3. The Mentor Joung ฐนพล กิตติดุลยการ (จวง)
  Chief Product Officer บริษัท Officiency
  และ Unicorn Instructor สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

งานนี้เหมาะกับใคร

 • CEO
 • Product Manager
 • Project Manager
 • Programmer / Developer
 • System Analyst
 • Business Analyst
 • Designer
 • ทุกคน

บทเรียน    Workshop 50% บรรยาย 50%

 • Introduction to UX/UI Design
 • Persona
 • User Journey
 • Designing for user goal
 • Wireframe + Prototype
 • Design for non-designer + Design ProcessPrototype (Workshop)


สิ่งที่ได้เรียนรู้ในWorkshopนี้

 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของ UX UI
 • ทดลองทำตามขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนา UX UI ทั้งหมด
 • สามารถทำการออกแบบ UX UI ได้

***ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน***

หมายเหตุ

เตรียม Notebook มาคนละ 1 เครื่อง

More information

UX/UI Workshop รุ่นที่ 2

Share