สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Lean Startup ซึ่งมีประสบการณ์ในการสอน Lean Startup ให้กับภาครัฐและเอกชนเกินกว่า 50 หน่วยงาน

The Mentor Boom รัตนากร ตั้งพุทธรักษ์
CEO บริษัท Officiency
Project Manager Lean Startup Thailand

งานนี้เหมาะกับใคร

 • CEO
 • Product Manager
 • Project Manager
 • Programmer / Developer
 • System Analyst
 • Business Analyst
 • Designer
 • ทุกคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านDesign Thinking

ภาพรวมเนื้อหา

มาร่วมเรียนรู้วิธีการทำงานแบบทำน้อยได้มากโดยใช้หลักการของ Lean Startup ด้วยกันกับ The Mentee.และ WorkWize พบกับ Workshop ให้เรียนรู้แบบเข้าใจจริง จากวิทยากรผู้เขี่ยวชาญที่สอนองกรณ์ต่างๆ, หน่วยงานรัฐ และ Startup เพื่อเน้นการนำกระบวนการทำงานแบบ Lean Startup เพื่อลดลงทุนเพื่อทำผลิตภัณฑที่ไม่มีใครต้องการ และค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

บทเรียน

 • The state of play and disruption
 • Moore’s Law
 • Why a startup can be a corporate team
 • Why startups fail (95% fail) Why they succeed
 • What inhibits innovation at large companies
 • Technology risk vs market risk
 • Vertical vs horizontal markets
 • Lean Startup Mini Workshop

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในWorkshopนี้

 • มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ Lean Startup Concept กับการทำงานได้
 • เข้าใจในความสำคัญของ Lean Startup และเรียนรู้ถึง Case Studies ต่างๆ

***ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน***

More information

Lean Startup Workshop

Share ideas, make lasting relationships and grow your personal and business potential. Gain insight from other members and be inspired to reach your full potential.

Share