สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Lean Startup ซึ่งมีประสบการณ์ในการสอน Lean Startup ให้กับภาครัฐและเอกชนเกินกว่า 50 หน่วยงาน

The Mentor Boom รัตนากร ตั้งพุทธรักษ์
CEO บริษัท Officiency
Project Manager Lean Startup Thailand

งานนี้เหมาะกับใคร

 • CEO
 • Product Manager
 • Project Manager
 • Programmer / Developer
 • System Analyst
 • Business Analyst
 • Designer
 • ทุกคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านDesign Thinking

ภาพรวมเนื้อหา

มาร่วมเรียนรู้วิธีการทำงานแบบทำน้อยได้มากโดยใช้หลักการของ Lean Startup ด้วยกันกับ The Mentee.และ WorkWize พบกับ Workshop ให้เรียนรู้แบบเข้าใจจริง จากวิทยากรผู้เขี่ยวชาญที่สอนองกรณ์ต่างๆ, หน่วยงานรัฐ และ Startup เพื่อเน้นการนำกระบวนการทำงานแบบ Lean Startup เพื่อลดลงทุนเพื่อทำผลิตภัณฑที่ไม่มีใครต้องการ และค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

บทเรียน

 • The state of play and disruption
 • Moore’s Law
 • Why a startup can be a corporate team
 • Why startups fail (95% fail) Why they succeed
 • What inhibits innovation at large companies
 • Technology risk vs market risk
 • Vertical vs horizontal markets
 • Lean Startup Mini Workshop

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในWorkshopนี้

 • มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ Lean Startup Concept กับการทำงานได้
 • เข้าใจในความสำคัญของ Lean Startup และเรียนรู้ถึง Case Studies ต่างๆ

***ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน***

More information

Lean Startup Workshop

Share