บรรยากาศงานเสวนาเรื่อง IoT Cloud Platform โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Phillip Chang ผู้ร่วมก่อตั้ง Ayla Networks Startup ผู้พัฒนา IoT Cloud Platform ระดับโลกมาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยงานนี้จัดขึ้นที่ SYN HUB Co-Innovative Space ซึ่งเป็นพื้นทีที่จะเชื่อมโยงเทคโนโลยีด้าน IoT และเทคโนโลยีด้านอื่นๆเพื่อยกระดับความสามารถของธุรกิจในทุกภาคส่วน

SYN HUB

Pantip Plaza, Pratunam, Room 4121, 4125, 4th floor Building, 604/3 Petchaburi Road, Rattchatavee, Bangkok 10400

Tel : +662 062 9919
+662 105 8596
+6681 850 3069

Share