สอนโดยผู้เชียวชาญด้าน Data Science และเป็นนักวิจัยปริญญาเอกด้าน Data Science และ Data Analytics

 • The Mentor Oak กฤษฎา เฉลิมสุข
  CEO บริษัท Startup และ SME 4 บริษัท
  Self-made Serial Entrepreneur ที่ทำธุรกิจมาแล้วทั้งญี่ปุ่น สิงคโปร์และ USA
  Professional career coach
 • The Mentor Boom รัตนากร ตั้งพุทธรักษ์
  CEO บริษัท Officiency
  Certified Lean Startup + Design Thinking Instructor จาก Lean Startup Thailand

งานนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการเรียน Data Science มาก่อน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการเขียน Code
 • ผู้ที่อยากรู้ถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ผู้ที่สนใจใน Rapid Miner
 • ทุกคน

ภาพรวมเนื้อหา

ในปัจจุบันในโลกของข้อมูลที่มากขึ้นอยู่เรื่อยๆ ทุกวัน การที่เราจะจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลพร้อมทั้งวิเคราะห์เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์จำเป็นจะได้มีการเรียนรู้ในหลักการและการใช้เครื่องมือบางอย่างที่นอกเหนือไปจากเครื่องมือที่เคยมีใช้กันในสมัยก่อน

บทเรียน

 • The concept of Business Analytics
 • Introduction to Big Data
 • Types of Analytics
 • Business Intelligence
 • Introduction to Hadoop
 • Hadoop HDFS
 • Hadoop MapReduce
 • Big Data in Busines
 • Big Data Types & Architecture
 • Apache HBase
 • Apache Hive
 • Apache Pig
 • Rapid MinerWorkshop 50% บรรยาย 50%

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในWorkshopนี้

 • มีความรู้ความเข้าใจด้าน Data Science
 • แยกแยะคุณลักษณะของข้อมูลที่เป็น Big Data ได้
 • รู้ถึงเทคโนโลยีที่สำคัญของการใช้งาน Big Data
 • สามารถใช้งาน Rapid Miner ได้

***ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน***

หมายเหตุ

เตรียม Notebook มาคนละ 1 เครื่อง

More information

Introduction to Big Data + Rapid Miner รุ่นที่ 2

Share ideas, make lasting relationships and grow your personal and business potential. Gain insight from other members and be inspired to reach your full potential.

Share