สอนโดยผู้เชียวชาญด้าน Data Science และเป็นนักวิจัยปริญญาเอกด้าน Data Science และ Data Analytics

 • The Mentor Oak กฤษฎา เฉลิมสุข
  CEO บริษัท Startup และ SME 4 บริษัท
  Self-made Serial Entrepreneur ที่ทำธุรกิจมาแล้วทั้งญี่ปุ่น สิงคโปร์และ USA
  Professional career coach
 • The Mentor Boom รัตนากร ตั้งพุทธรักษ์
  CEO บริษัท Officiency
  Certified Lean Startup + Design Thinking Instructor จาก Lean Startup Thailand

งานนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการเรียน AI มาก่อน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการเขียน Code
 • ผู้ที่อยากรู้ถึงการประยุกต์ใช้ AI
 • ทุกคน

ภาพรวมเนื้อหา

หากคุณเป็น Programmer หรือผู้ที่มาจากสายอื่น ที่อยากเริ่มต้นเรียนรู้เทคโนโลยีทางด้าน AI และ Machine Learning
ขอเรียนเชิญคุณมาร่วมเรียนรู้ถึงหลักการของ AI ที่ถูกปรับเนื้อหามาให้เหมาะสมสำหรับทุกๆคน
เพื่อให้เข้าใจและสามารถเก็บหลักการเพื่อนำไปศึกษาและต่อยอดได้ด้วยตนเอง

บทเรียน

 • Introduction to AI
 • Usage of AI in Company
 • AI Technologies for non-programmer
 • AI Technologies for programmer
 • How to start with AI?
 • Society and AI
 • AI Workshop

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในWorkshopนี้

 • มีความรู้ความเข้าใจด้าน AI
 • รู้ถึงการประยุกต์ใช้ AI ในชีวิตประจำวัน
 • ทดลองทำการใช้งาน Tools ที่จำลองการทำงานของ AI ได้

***ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน***

หมายเหตุ

เตรียม Notebook มาคนละ 1 เครื่อง

More information

Data Science + AI for Everyone รุ่นที่ 2

 

Share ideas, make lasting relationships and grow your personal and business potential. Gain insight from other members and be inspired to reach your full potential.

Share