สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Agile/Scrum

 1. The Mentor Oak กฤษฎา เฉลิมสุข
  CEO บริษัท Startup และ SME 4 บริษัท
  Self-made Serial Entrepreneur ที่ทำธุรกิจมาแล้วทั้งญี่ปุ่น สิงคโปร์และ USA
  Professional career coach
 2. The Mentor View ทินพล หวังเจริญสุข
  MA.Economics
  Exp in Product and Sales Management
  LX Platform and Program manager
  Mindfulness Coaching
 3. The Mentor Boom รัตนากร ตั้งพุทธรักษ์
  CEO บริษัท Officiency
  Certified Lean Startup + Design Thinking Instructor จาก Lean Startup Thailand

งานนี้เหมาะกับใคร

 • CEO
 • Product Manager
 • Project Manager
 • Programmer / Developer
 • System Analyst
 • Business Analyst
 • Designer
 • ทุกคนที่ต้องการเรียนรู้ด้าน Scrum

ภาพรวมเนื้อหา

พบกับ Workshop ให้เรียนรู้แบบเข้าใจจริง จากวิทยากรผู้เขี่ยวชาญที่สอนองกรณ์ต่างๆ, หน่วยงานรัฐ และ Startup เพื่อเน้นการนำกระบวนการทำงานแบบ Agile โดยการใช้งาน Scrum ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดเวลาการทำงานและเกิดผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่ลูกค้าต้องการ

บทเรียน

 • Introduction to Agile
 • Agile Values and Principles
 • Minimum Viable Product
 • Release Planning
 • Scrum Framework: Practices, Roles & Responsibilities
 • Product Backlog
 • Sprint (sprint durations and its consequences)
 • User Stories
 • Different Agile Estimations Techniques
 • Sprint Backlog & Sprint Planning
 • Daily Standup Meeting
 • Burn-down/Burn-up Charts & Project Reporting
 • Sprint Review & Retrospective
 • Roles and Responsibility
 • Agile Environments & Tools

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในWorkshopนี้

 • มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ Scrum กับการทำงานได้
 • เข้าใจในบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องใน Scrum framework
 • รู้ภาพรวมของ Scrum framework และแนวทางการใช้งานที่ถูกต้อง

***ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน***

หมายเหตุ

ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องนำอะไรมา เอาแค่ความตั้งใจเรียนรู้มาพอ

More information

Agile/Scrum workshop รุ่นที่ 2

Share ideas, make lasting relationships and grow your personal and business potential. Gain insight from other members and be inspired to reach your full potential.

Share