0(0)

บุคลิกภาพสร้างได้ใน 2 ชั่วโมง

Description

หลักสูตรที่จะเปลี่ยนให้คุณเป็นคนใหม่ พร้อมค้นหา Character และจุดเด่นในแบบของคุณ การวางท่าทาง วางตัวอย่างไรให้ดูดีและน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความประทับใจและเป็นที่รัก สู่การเป็นคุณในแบบที่ดีที่สุดอย่างมั่นใจ โดยหลักสูตรได้ประยุกต์จากการใช้ประสบการณ์จริงในการเป็นที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ และบุคลิกภาพ ที่การันตีประสิทธิภาพจากประสบการณ์ที่ได้รับในการเป็นตัวแทนประเทศไทย ในตำแหน่ง Miss Thailand World 2010สู่เวทีระดับโลก และที่ปรึกษากองประกวด รวมถึงประสบการณ์การเทรนนิ่งบุคลิกภาพกว่า 12 ปี เพื่อฝึกอบรมตั้งแต่กลุ่มเด็กและผู้ใหญ่ บริษัทภาครัฐ, ภาคเอกชน, รัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาศักยภาพทางความคิด สร้างทัศนะอันดี และบุคลิกภาพของให้เป็นที่น่าประทับใจ และเป็นที่น่าจดจำ และเพราะเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าบุคลิกภาพทั้งภายนอก และบุคลิกภาพทางความคิด สามารถสร้างโอกาสต่างๆในการทำงาน ฉะนั้นการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะผู้เริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่, บุคลากรที่ได้เลื่อนขั้นในองค์กร, ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงนักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์การทำงาน การเริ่มต้นพัฒนาศักยภาพทางความคิด และภาพลักษณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบันของคนทุกเพศทุกวัย

What Will I Learn?

  • เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสําคัญของบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดี
  • เพื่อสามารถสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์เบื้องต้นให้กับตนเองได้
  • เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพเดิมให้โดดเด่นอย่างเหมาะสม เพื่อความก้าวหน้าในบทบาทที่ตนคาดหวังอย่างยั่งยืน
  • เพื่อเป็นการเสริมสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นและเพื่อร่วมงานอันจะเป็นผลต่อ การพัฒนาตนเอง พัฒนาหน่วยงานหรือองค์กรต่อไป

Topics for this course

14 Lessons1h 58m 27s

การดูแลและพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก

บทเรียน 1 : การเพื่อวิเคราะห์โครงหน้า และองค์ประกอบใบหน้าที่มีผลต่อบุคคลภาพ6:09
บทเรียน 2 : เทคนิคการแก้ไขโครงหน้า และองค์ประกอบของใบหน้า5:50
บทเรียน 3 : เทคนิคการสร้างรอยยิ้มพิมพ์ใจ7:35
บทเรียน 4 : การวัดสัดส่วนรูปร่างเพื่อวิเคราะห์ลักษณะพื้นฐานทางกาย9:17

การดูแลสุขภาพ

บุคลิกภาพ และการแต่งกาย

การสร้างบุคลิกภาพ และท่วงท่าที่สง่างาม

การพัฒนาการพูด

การพัฒนาบุคลิกภาพในบทบาทต่างๆ

About the instructors

5.00 (8 ratings)

12 Courses

176 students

0 (0 ratings)

1 Courses

0 students

Free
Back
Messenger

Log In

Explore a variety of quality courses and
gain new skills to head start a successful career

or

New to Synhub E-Learning?

Sign up

Join Us to Creat a Learning Community
and develop values in Digital Age.

Password*
or

Already on Synhub E-Learning?

Sign Up as an Instructor