ระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) นวัตกรรมใหม่เพื่อผู้อยู่อาศัยในยุค ไทยแลนด์ 4.0

ระบบบ้านอัจฉริยะ หรือ Smart Home ก็คือบ้านหรือที่พักอาศัยที่นำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัย ซึ่งเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะนำมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

ไขข้อสงสัย High Bay LED มีคุณสมบัติอย่างไร?

ในปัจจุบันการประหยัดพลังงานถือเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญในอันดับต้นๆ เพราะพลังงานคือสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ในยุคปัจจุบัน

The Internet of Things (IOT): ผลงาน IOT รอบโลก ตอนที่ 1

จากเอกสารหลายๆฉบับที่แพร่หลายในปัจจุบัน ที่ได้พูดถึง Internet of Things (IOT) โดยส่วนใหญ่ จะมีความเห็นตรงกันว่า IOT จะสามารถสร้างมูลค่าในตลาดทั่วโลกได้อย่างมากมายมหาศาล

Quick Access