สมัครโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการใหม่

สร้างผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ให้ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ผ่านการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ ในทุกด้าน

ระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) นวัตกรรมใหม่เพื่อผู้อยู่อาศัยในยุค ไทยแลนด์ 4.0

ระบบบ้านอัจฉริยะ หรือ Smart Home ก็คือบ้านหรือที่พักอาศัยที่นำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัย ซึ่งเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะนำมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

The Internet of Things (IOT): ผลงาน IOT รอบโลก ตอนที่ 1

จากเอกสารหลายๆฉบับที่แพร่หลายในปัจจุบัน ที่ได้พูดถึง Internet of Things (IOT) โดยส่วนใหญ่ จะมีความเห็นตรงกันว่า IOT จะสามารถสร้างมูลค่าในตลาดทั่วโลกได้อย่างมากมายมหาศาล

Quick Access